EELCEE AB stärker företagets satsning inom kompositer i Europa och byter samtidigt namn till Inxide AB

2014-02-27 10:52

EELCEE AB i Trollhättan genomförde i februari 2014 en nyemission för att fortsätta satsningen på kostnadseffektiva lätta kompositlösningar för fordons-, sport- och fritidsindustrin. 

Produktionsuppbyggnadens första del är genomförd och första serieleverans till kund sker under kvartal två 2014. För att fokusera på den viktiga industrialiseringen och snabbt nå tillväxt på den internationella marknaden har försäljningsaktiviteterna delats, där bolagets grundare Jan-Anders Månson ansvarar för den koreanska marknaden, och Inxide för resten av världen. Företaget byter namn till Inxide AB efter bolagsstämman den 30 april. Den koreanska aktiviteten kommer att operera under namnet EELCEE.

 

För ytterligare information:

Björn Wessman, VD Inxide AB, tel. +46 709 704 326
Ulf Ahlén styrelseordförande Inxide AB, tel +46 70 312 78 77 
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601
Jan-Anders Månson, Korea aktiviteterna (EELCEE), tel. +41 79 257 26 84