PowerCell lanserar det hittills renaste och mest energieffektiva bränslecellssystemet för omvandling av standarddiesel till el.

2013-05-24 10:33

Nordens ledande företag inom bränslecellsteknologi, PowerCell, presenterade idag en fullskalig funktionsprototyp av sitt bränslecellssystem PowerPac. PowerPac är världens första fullskaliga funktionsprototyp av ett bränslecellssystem för produktion av el från standarddiesel på ett rent, tyst och kostnadseffektivt sätt. Marknaden finns främst inom transport- och telekomsektorerna.

PowerCell, ett svenskt energiteknikföretag med ursprung i Volvokoncernen, kommer nu påbörja omfattande tester och demonstrationer av PowerPac-prototypen för bransch- och medierepresentanter från hela världen vid företagets huvudkontor och testcenter i Göteborg. 

Huvudmålgruppen för PowerPac är fordonstillverkare, lastbilsägare, mobiloperatörer, ägare av basstationer och andra aktörer inom telekom- och försvarssektorn. Tillverkare och ägare av fritidsfordon (husbilar) och fritidsbåtar är också potentiella målgrupper. Inom dessa områden finns behov av att kunna generera logistiksmart el på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som det sker så tyst som möjligt och med minimala eller inga utsläpp. 

– Efter en lång och intensiv utvecklingsperiod är vi stolta att kunna presentera världens första bränslecellssystem som gör det möjligt att omvandla vanlig fordonsdiesel till el på ett tyst, rent och kostnadseffektivt sätt, säger Magnus Henell, VD, PowerCell.

– Vi räknar med ett enormt intresse från både transport- och telekombranschen och andra sektorer där det finns stora behov av att sänka driftkostnader och samtidigt hitta lösningar som är miljövänliga, hållbara och som uppfyller de allt strängare miljölagstiftningarna. PowerCell söker nu aktivt efter samarbetspartners inom relevanta områden för att industrialisera och kommersialisera tekniken under de närmaste åren. 

PowerPac är ett bränslecellssystem som med hög verkningsgrad omvandlar standarddiesel till el. Systemet baseras på egen och patenterad teknologi. Hjälpkraftsaggregatet är betydligt mer effektivt än mindre generatorer baserade på förbränningsteknik och miljövänligare tack vare låga eller inga utsläpp. Systemet har en effekt på runt 3 kW.

Hjälpkraftsaggregatet PowerPac består av tre moduler:

  • Reformern (omvandlar lågsvavlig standardiesel till vätgas)
  • Bränslecellsmodulen (vätgas från bränslereformern blandas med luft för att generera elektricitet)
  • Elaggregatet som levererar strömmen till användaren

Grunden i PowerPac är reformern som med hög verkningsgrad omvandlar standarddiesel till vätgas i en kontrollerad 100 % katalytisk process. Det sker ingen förbränning i reformern och därmed bildas inga giftiga utsläpp och ljudnivån kan hållas på ett minimum.

En av de största fördelarna med PowerPac för transportsektorns del är möjligheten att producera el för luftkonditionering utan att motorn behöver gå på tomgång under raster eller vid av-/pålastning. Tomgångskörning förbjuds nu i allt fler amerikanska städer samtidigt som slutkunderna har börjat efterfråga miljömässigt hållbara lösningar från leverantörer och partners. PowerPac-systemet genererar el utan partikelutsläpp och med mycket lägre CO2-utsläpp. Det blir billigare än att ha motorn igång och bidrar samtidigt till en tystare och bättre förarmiljö.

Till stationära enheter, som exempelvis telekomoperatörernas basstationer, används ofta dieselgeneratorer, vilket är dyrt och skadligt för miljön. Här skulle fördelarna vara både miljömässiga och ekonomiska (med upp till 30 procent lägre driftskostnader).

Försvars- och säkerhetssektorn skulle kunna dra fördel av förenklad logistik, lägre elkostnader och en betydligt minskad exponeringsrisk för fientliga attacker eftersom avgaserna från PowerPac håller ungefär samma temperatur som omgivningen och kraftaggregatet är tystgående. 

Efter tester av demoversionerna av PowerPac inom olika tillämpningsområden kommer full serietillverkning för den första marknaden att starta under 2015. Framtida utvecklingsområden skulle kunna vara ökad verkningsgrad och andra bränslen (t.ex. biodiesel, metanol, etanol, DME och biogas).

Pressinbjudan
PowerCell bjuder in representanter från media till en demonstration av PowerPac vid PowerCells testanläggning i Göteborg, i första hand mellan 24 och 27 juni. Vänligen kontakta Jenny Widing, jenny@widingcommunications.se, eller 0709 85 30 20, för att boka ett möte eller få mer information.

För ytterligare information kontakta: 
Magnus Henell 
VD, PowerCell
Tel.: 0739 10 37 03
E-post: magnus.henell@powercell.se  


Om PowerCell
PowerCell är ett ledande energiteknikföretag med en unik och patenterad teknik för generera elektricitet med bränsleceller på ett effektivt och miljövänligt sätt. PowerCell utvecklar och marknadsför avancerade bränslecellssystem till transport- och telekombranschen samt till försvarssektorn. 

PowerCells bränslecellssystem omvandlar standarddiesel till el på ett tyst, energisnålt och miljövänligt sätt med minimala utsläpp. Elen kan användas för luftkonditionering i lastbilar och andra tunga fordon för att undvika tomgångskörning vid exempelvis raster och av- och pålastning.

PowerCell, med ursprung i Volvokoncernen, har som affärsidé att utveckla och producera miljövänliga kraftaggregat baserade på en unik bränslecells- och reformerteknik anpassad till befintlig bränsleinfrastruktur. PowerCell har sitt säte i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och OCAS Ventures. Mer information finns på: www.PowerCell.se