Rototest expanderar

2013-09-03 09:00

När exporten nu tar fart lägger tillväxtbolaget Rototest i nästa växel för expansion och börjar med att rekrytera en ny VD. 

Förra veckans Exportchefsindex (EMI) från Business Sweden visade på en tilltagande optimism bland svenska exportföretag. Ett av de företag där optimismen spirar är svenska tillväxtföretaget Rototest som nu befinner sig i en expansiv fas.

Samtidigt med att bolaget tar in nya pengar från statliga venture-capital bolaget Fouriertransform så ökar nu också försäljningen i höjden. Detta har gett anledning till att bolaget nu satsar på expansion och förstärker sina resurser på marknads- och försäljningssidan. Första steget sker genom att Christian Nordberg, med gedigen bakgrund från försäljning och marknadsföring i bolag som Ericsson och Niscayah samt mindre tillväxtbolag, tar över som ny VD i företaget. 

- Jag är mycket glad att kunna hälsa Christian välkommen till Rototest. I den expansiva fas som bolaget nu befinner sig i kommer han att vara en bra förstärkning av vårt team, säger Rototests Styrelseordförande Christian Engström.

Bolaget ligger väl positionerade för den globala teknikomvandling som nu sker inom fordons drivlinor. Målen är högt satta och bolaget planerar för en 50% ökning av personalstyrkan redan innan årsskiftet.


För ytterligare information:

Christian Engström, Styrelseordförande, Rototest International AB
tel. +46 8 532 55 890

Christian Nordberg, VD, Rototest International AB
tel +46 8 532 55 890


Rototest tillverkar och säljer sedan 1988 fordonstestsystem på den internationella marknaden med tyngdvikt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. www.rototest.com