Italiensk biltillverkare väljer Rototest – igen

2013-09-17 09:00

Trots rapporter om en svagare återhämtning i södra Europa fortsätter teknik- och tillväxtföretaget Rototest att ta hem affärer i regionen. Nu senast genom en prestigeorder från en italiensk biltillverkare.

Rototest

Den Europeiska Centralbanken uttalade sig nyligen om hur den ser på Europas utveckling. ECB anser att man nu ser en stabilisering och förväntar sig en, om än svag, tillväxt i Europa för 2013. Och även om Tyskland fungerar som draglok finns tecken på återhämtning också i Spanien och Italien.

Det svenska teknikbolaget Rototest har sedan tidigare en installation av testutrustning med den italienska biltillverkare som nu återigen valt Rototest som leverantör. Flermiljonordern är av strategiskt betydelse för företaget eftersom den utgör ytterligare en bekräftelse på Rototests genombrott bland biltillverkare.

Den nu aktuella typen av utrustning kommer från bolagets serie av testutrustningar med elmotorer som är ett resultat av ett nära samarbete med ABB. Med utrustning, som bygger på Rototests unika navkopplade teknik, kan näst intill all körförhållanden simuleras och mätas mycket exakt.

- Vi är mycket stolta över att ha fått förnyat förtroende av vår kund att leverera ytterligare system, säger bolagets VD, Christian Nordberg. Detta utgör en positiv bekräftelse på att marknaden inte längre nöjer sig med traditionell teknik utan i allt större grad efterfrågar Rototests högre prestanda.

Den italienska biltillverkaren har på senare år satsat stort på att bygga ut sitt testcenter för provning av fordon. Anläggningen används idag för tillverkarens samtliga ny lanseringar. Rototests system kommer främst att användas för utveckling av energieffektivare fordon. Installation hos kund sker senare i höst.

För ytterligare information: 
Christian Nordberg
VD, Rototest International AB
Mob: +46 8 410 36153


Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer sedan 1988 fordonstestsystem på den internationella marknaden med tyngdvikt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad.