Innovatören, och medgrundaren till Elforest Technologies, Roger Gustavsson vinner Skapastiftelsens pris i Västernorrland för tredje året i rad.

2013-10-08 09:26

Ingen annan innovatör har vunnit priset så många gånger tidigare. En starkt bidragande orsak är att Roger är en ovanlig innovatör. Med många patent, inom olika områden som till exempel elhybridteknik, skiljer han sig åt genom att själv gå från ritbordet till att konstruera sina uppfinningar till färdiga och på marknaden gångbara produkter. Han exemplifierar på ett bra sätt den viktiga kopplingen mellan innovation och praktisk handling som är grunden för framgångsrik ekonomisk utveckling. 

Roger är bland annat en av grundarna och delägare i Elforest Technologies som är ett teknikkonsultföretag med specialkompetens inom elhybridteknik. Företaget säljer kompetens, komponenter och licenser för det egenutvecklade drivsystemet. Roger står bakom flera av de innovationer som lett fram till de unika och framgångsrika kundspecifika lösningarna.

”Vi har mycket att tacka honom för säger Per-Anders Bjuggstam, vd på Elforest och vi vill gratulera honom till det prestigefulla priset. Vi fortsätter i hans anda. I vår prototypverkstad hjälper vi företag att hitta lösningar (innovationer) på problem de har och dessutom konstruera produkterna – från ritbord till färdig produkt. Alldeles för många innovationer stannar på ritbordet i brist på finansiering och kompetens inom andra viktiga områden för att bygga framgångsrika företag, fortsätter Per-Anders. Själva har vi dessutom genom vår störste ägare det statligt finansierade venture capital-företaget Fouriertransform kunnat växla upp ordentligt tack vare deras starka nätverk och finansiering. Förutsättningen för att de skulle komma in som ägare var att det fanns en substantiell idé som har kunnat omsättas i praktiken till en lönsam verksamhet.”

 


SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond samt SEB.