Kalender

Här hittar du information om Fouriertransforms kommande händelser.

2015-02-17

Bokslutskommuniké 2014

2015-03-12

Årsredovisning 2014

2015-04-22

Årsstämma 2015

2015-04-23

Delårsrapport januari-mars, 2015

2015-07-17

Halvårsrapport januari-juni, 2015

2015-10-29

Delårsrapport juli-september, 2015

2016-02-16

Bokslutskommuniké 2015

2016-03-10

Årsredovisning 2015

2016-04-19

Årsstämma 2016

2016-04-29

Delårsrapport kvartal 1, 2016

2016-07-21

Halvårsrapport kvartal 2, 2016

2016-10-26

Delårsrapport kvartal 3, 2016

2017-02-15

Bokslutskommuniké 2016