Media

 1. Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.

 2. Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.

 3. SciBase har signerat ett avtal med tyska medicinteknikbolaget DermoScan, som innebär att man kommer att länka ihop Nevisense och dess mätvärde, för tidig upptäckt av malignt melanom,med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra. DermoScans system används av flera hundra mottagningar både i Tyskland och flera andra länder.

 4. 2016

  2016-12-31
 5. Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna aktier i Bolaget om cirka 80,5 MSEK (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades omkring 8 gånger. Första dag för handel med Smart Eyes aktie är den 7 december 2016.

 6. Gothenburg/Sweden, November 16, 2016 – During an award ceremony on Tuesday evening, ARCCORE was appointed as Sweden's 33rd fastest growing tech company and is thus also nominated as among EMEA Fast 500. The ranking Sweden Technology Fast 50 is an annual award and is based on the average growth of the competing companies during a period of four years and has been realised in Sweden since 2003. This year ARCCORE was ranked with a mean growth 466% for the evaluation period. The award confirms the potential ARCCORE was conferred in 2014 when winning another award, 33-listan, for being one of Sweden's most promising young (less than seven years) tech innovation businesses.

 7. Svenska ÅAC Microtec AB (publ) (”ÅAC”), en utvecklare av högteknologikomponenter i världsklass till små satelliter, har beslutat att ansöka om en notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 120 miljoner kronor. 

 8. Den 1 november förvärvade Pelly Intressenter LG Collection. LG Collection är, som Pelly, ett småländskt bolag och tillverkar och säljer måttanpassade bänkskivor till både privata och offentliga miljöer. Förvärvet sker enligt Pellys tillväxtstrategi och kommer komplettera varumärkesportföljen med premiumprodukter av bänkskivor.

 9. 2015

  2015-12-31
 10. ARCCORE stärker sin styrelse med två nya medlemmar: Med start första december 2015 utnämner ARCCORE, den oberoende leverantören av AUTOSAR-lösningar för den globala automotivemarknaden, Fredrika Hörlin som ny styrelseledamot och Thomas Pantzar som styrelseordförande. Genom denna förstärkning av styrelsen driver ARCCORE sin egen tillväxt framåt. Företaget har nyligen levererat lösningar och stöd för förverkligandet av styrenheter för exklusiva bildskärmar på beställning av en fordonstillverkare av förstklassiga bilar, samt blev utvalda av en Tier 1-kund som leverantör av en skräddarsydd lösning innefattande en hybrid AUTOSAR/Linux-plattform för en high-end infotainment ECU.

 11. Visa fler