Media

 1. Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har avyttrat resterande aktier i Vicura AB till AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåds- och hybridsystem.
 2. Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.

 3. Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har investerat ytterligare i CeDe Group AB och blir nu ny huvudägare i CeDe.  CeDe står inför en expansion efter ett antal tuffa år med en mycket svag marknad. Marknaden är nu på väg att återhämta sig och bolagets nyckelkunder inom segmenten entreprenad-, gruv- och stålindustrin signalerar ökade volymer.

 4. Årsrapporter, 2016

  2017-03-23

  Fouriertransform investerar i re:newcell – återvinning av textilier

 5. Stark resultat- och god värdeutveckling - 21 bolag med bra potential

 6. Boksluts-kommuniké 2016

  2017-02-15

  Stark resultat- och god värdeutveckling - 21 bolag med bra potential

 7. SciBase har signerat ett avtal med tyska medicinteknikbolaget DermoScan, som innebär att man kommer att länka ihop Nevisense och dess mätvärde, för tidig upptäckt av malignt melanom,med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra. DermoScans system används av flera hundra mottagningar både i Tyskland och flera andra länder.

 8. An Xin Capital LLP (”An Xin”) har vid årsskiftet förvärvat samtliga aktier i Norstel AB, i vilket Fouriertransform sedan 2010 varit huvudägare. An Xin Capital LLP är en kinesisk investeringsfond med inriktning mot halvledarindustri och särskilt så kallade sammansatta halvledarmaterial (eng: compound semiconductors). 
 9. 2016

  2016-12-31
 10. En portfölj som andas optimism

  Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en mycket god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

 11. Visa fler