Media

 1. 2016

  2016-12-31
 2. En portfölj som andas optimism

  Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en mycket god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

 3. Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna aktier i Bolaget om cirka 80,5 MSEK (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades omkring 8 gånger. Första dag för handel med Smart Eyes aktie är den 7 december 2016.

 4. Gothenburg/Sweden, November 16, 2016 – During an award ceremony on Tuesday evening, ARCCORE was appointed as Sweden's 33rd fastest growing tech company and is thus also nominated as among EMEA Fast 500. The ranking Sweden Technology Fast 50 is an annual award and is based on the average growth of the competing companies during a period of four years and has been realised in Sweden since 2003. This year ARCCORE was ranked with a mean growth 466% for the evaluation period. The award confirms the potential ARCCORE was conferred in 2014 when winning another award, 33-listan, for being one of Sweden's most promising young (less than seven years) tech innovation businesses.

 5. Svenska ÅAC Microtec AB (publ) (”ÅAC”), en utvecklare av högteknologikomponenter i världsklass till små satelliter, har beslutat att ansöka om en notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 120 miljoner kronor. 

 6. Den 1 november förvärvade Pelly Intressenter LG Collection. LG Collection är, som Pelly, ett småländskt bolag och tillverkar och säljer måttanpassade bänkskivor till både privata och offentliga miljöer. Förvärvet sker enligt Pellys tillväxtstrategi och kommer komplettera varumärkesportföljen med premiumprodukter av bänkskivor.

 7. Delårsrapport, kvartal 3 2016

  Regulatorisk information
  2016-10-26

  Stort intresse för portföljbolagen Indiska Tata AutoComp förvärvar TitanX

 8. Stort intresse för portföljbolagen Indiska Tata AutoComp förvärvar TitanX

 9. Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har tillsammans med investmentbolaget Girincubator investerat 48 miljoner kronor i det svenska innovationsföretaget re:newcell. Investeringen ska användas till att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier.

 10. Visa fler