Media

 1. 2013

  2013-12-31
 2. Ingenjörsbolaget går starkt och har tredubblad omsättning och vinst, samtidigt som man planerar nya kontor ibland annat i England och Tyskland där flera av bolagets internationella kunder finns.

 3. Det stockholmsbaserade medicinteknikbolaget SciBase AB har utvecklat en unik patenterad metod för att upptäcka malignt melanom och har nu påbörjat försäljning.

 4. Delårsrapport - Kvartal 3, 2013

  Regulatorisk information
  2013-10-29

  Stort intresse efter beslut om Fouriertransforms utvidgade mandat

 5. Stort intresse efter beslut om Fouriertransforms utvidgade mandat

 6. Ingen annan innovatör har vunnit priset så många gånger tidigare. En starkt bidragande orsak är att Roger är en ovanlig innovatör. Med många patent, inom olika områden som till exempel elhybridteknik, skiljer han sig åt genom att själv gå från ritbordet till att konstruera sina uppfinningar till färdiga och på marknaden gångbara produkter. Han exemplifierar på ett bra sätt den viktiga kopplingen mellan innovation och praktisk handling som är grunden för framgångsrik ekonomisk utveckling. 

 7. Finsk bilindustri återhämtar sig och försäljningen i augusti var betydligt bättre jämfört med samma månad förra året. September förefaller bli ännu bättre och nu uttrycks industrins optimism också i en flermiljonorder till Rototest.

 8. Trots rapporter om en svagare återhämtning i södra Europa fortsätter teknik- och tillväxtföretaget Rototest att ta hem affärer i regionen. Nu senast genom en prestigeorder från en italiensk biltillverkare.

 9. Energiföretaget PowerCells innovativa bränslecellstack S1 presenterades för president Barack Obama under hans besök i Sverige nyligen. President Obama hade uttryckligen bett att få se exempel på framstående svenska innovationer inom energiteknik vid det besök hos Kungliga Tekniska högskolan som ingick i programmet. Powercells bränslecellstack S1 var en av tre innovationer som förevisades för den amerikanske presidenten.

 10. Rototest expanderar

  2013-09-03

  När exporten nu tar fart lägger tillväxtbolaget Rototest i nästa växel för expansion och börjar med att rekrytera en ny VD. 

 11. Visa fler