Media

 1. 2012

  2012-12-31
 2. Göran Bredinger, CeDe Group AB, utnämndes den 20 november till region Syds främsta entreprenörer i tävlingen Ernst & Young Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

 3. I analysen av en färsk undersökning av de svenska fordonsunderleverantörerna konstateras att de svenska leverantörerna inte är lika finansiellt starka och presterar sämre än internationella jämförbara företag.  De svenska leverantörerna är i behov av strategiskt genomgripande förändringar för att överleva i en marknad med mycket låg lönsamhet, hög kundkoncentration och en tillväxt som sker på marknader långt från Sverige och Europa. 
 4. Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

 5. Delårsrapport - Kvartal 3, 2012

  Regulatorisk information
  2012-10-24

  Många investerings-förfrågningar men avvaktan med beslut

 6. Osäker marknad skapar ökade investeringskontakter

 7. Halvårsrapport - Kvartal 2, 2012

  Regulatorisk information
  2012-07-18

  Osäker marknad skapar ökade investerings-kontakter

 8. Eldrivna fordon är en högaktuell fråga. Men den är långt ifrån nyväckt. Det senaste halvåret har det förts många diskussioner om intresset för att forma och etablera en verksamhet med den kompetens som fanns inom SAAB Automobile inriktad på konvertering till eldrift av flera typer av fordon, men betoning på större fordon liksom små bussar. . Med anledning av det har Fouriertransform med stöd av Innovatum inlett en förstudie för att ta reda på om den svenska marknaden är mogen.

 9. FlexProp AB i Halmstad tillverkar och säljer produktionsutrustning i kompositmaterial till fordons- och flygindustrin som ger betydande kostnads- och miljöbesparingar. Bolaget har utvecklats mycket väl under Fouriertransforms delägarskap och är nu moget för nästa expansionsfas.
 10. Visa fler