Media

 1. Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.

 2. Efter att 30 juni 2017 ha lämnat sin tjänst som VD för Fouriertransform AB, lämnar nu Per Nordberg sin anställning i bolaget.

 3. Saminvests halvårsrapport kvartal 2, 2017

  Regulatorisk information
  2017-07-17

  Saminvests organisation på plats - stort fokus på investeringar

 4. Saminvests delårsrapport januari - mars

  Regulatorisk information
  2017-07-17

  Saminvests första kvartalsrapport som avser den nya Saminvestkoncernen

 5. Saminvests arbete för att skapa en ändamålsenlig organisation för den nya koncernen fortsätter. Som ett led i detta arbete har styrelsen för Fouriertransform beslutat att utse Åsa Knutsson till tillförordnad vd för Fouriertransform. Hon tillträder sin tjänst från och med 30 juni 2017. Åsa ersätter Per Nordberg.

 6. Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har avyttrat resterande aktier i Vicura AB till AVL List Gmbh, världens största oberoende företag för utveckling av drivlinesystem. Vicura, baserat i Trollhättan, är ett av väldens ledande ingenjörsbolag för utveckling av växellåds- och hybridsystem.

 7. Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har genomfört en emission om 225 MSEK riktad till svenska och internationella investerare.

 8. Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har investerat ytterligare i CeDe Group AB och blir nu ny huvudägare i CeDe.  CeDe står inför en expansion efter ett antal tuffa år med en mycket svag marknad. Marknaden är nu på väg att återhämta sig och bolagets nyckelkunder inom segmenten entreprenad-, gruv- och stålindustrin signalerar ökade volymer.

 9. Årsrapporter, 2016

  Regulatorisk information
  2017-03-23

  Fouriertransform investerar i re:newcell – återvinning av textilier

 10. Boksluts-kommuniké 2016

  Regulatorisk information
  2017-02-15

  Stark resultat- och god värdeutveckling - 21 bolag med bra potential

 11. Visa fler