Investeringsprofil

Fouriertransform investerar kapital och är aktiv ägare i bolag i svensk tillverkningsindustri med innovativa och kommersialiserbara produkter och tjänster. Investeringarna görs från egen balansräkning med målsättningen att långsiktigt bygga värde i portföljbolagen.

En viktig kompass i uppdraget är en egen, väldefinierad analys av det svenska industriklustrets utmaningar och framtida möjligheter. Utifrån analysen har en investeringsstrategi tagits fram som innebär att Fouriertransform kan bidra till att utveckla de områden inom svensk tillverkningsindustri som har möjligheter till lönsam tillväxt. 

Med en hög industriell kompetens i ledning och styrelse, och med ett profilerat nätverk av industriella rådgivare, är Fouriertransform en del av den svenska tillverkningsindustrin. Den finansiella kompetensen i ledning och styrelse innebär att bolaget kan agera som en venture capital-aktör med hög professionalism.