Investeringsprofil

Fouriertransform är en aktiv ägare i bolag i svensk tillverkningsindustri med en portfölj av innovativa bolag med kommersialiserbara produkter och tjänster. Investeringarna görs från egen balansräkning med målsättningen att långsiktigt bygga värde i portföljbolagen.

Med en hög industriell kompetens i ledning och styrelse, och med ett profilerat nätverk av industriella rådgivare, är Fouriertransform en del av den svenska tillverkningsindustrin. Den finansiella kompetensen i ledning och styrelse innebär att bolaget kan agera som en venture capital-aktör med hög professionalism.