Saminvests delårsrapport januari - mars

2017-07-17

Saminvests första kvartalsrapport som avser den nya Saminvestkoncernen